חושבים שמקום העבודה פוגע בזכויות שלכם? 

פנו עכשיו לייעוץ אישי ללא התחייבות:

פנייתך התקבלה

ימי מחלה

ימי המחלה או "חופשת מחלה" הינם ימים בהם זכאי עובד להיפרע מהמעסיק בשל היעדרותו מעבודה עקב מחלה או סיבה רפואית כזו או אחרת.

מאיזה יום העובד זכאי לתשלום בגין ימי המחלה שצבורים לו?

סעיף 2 לחוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976, קובע כי עובד שנעדר מעבודתו מספר ימים יהיה זכאי עבור היום השני והשלישי להיעדרותו למחצית מהתשלום היומי ובעד היום הרביעי והלאה למחלתו יהא זכאי למלוא התשלום.

למרות האמור, במקומות עבודה רבים, מקובל לשלם את דמי המחלה כבר מן היום הראשון ולכן כדאי לבדוק טרם ניצול המחלה בהסכם הקיבוצי הענפי או האישי עניין זה.

כמה המעסיק צריך לשלם לעובד בגין יום מחלה?

גובה דמי המחלה יהיה בהתאם לשכר היומי של העובד בצירוף רכיבי השכר השונים (כגון תוספת וותק וכדומה).

סעיף 11 לחוק קובע כי עובד שזכאי בתקופת מחלתו (ובעקבות מחלתו) לשיפוי אחר כגון מהמוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבלת דמי מחלה מהמעסיק.

עובד יכול לצבור עד כ- 1.5 ימי מחלה לחודש ולרוב עד תקרה מקסימלית של 90 ימי מחלה.

האם מותר לפטר עובד בזמן ימי המחלה או עקב מחלתו?

סעיף 4א לחוק קובע כך:

"מעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית"

מרגישים שמגיע לכם יותר? נתקלתם בשאלה? אנחנו כאן כדי לייעץ לכם, בכל עת