חושבים שמקום העבודה פוגע בזכויות שלכם? 

פנו עכשיו לייעוץ אישי ללא התחייבות:

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה
פיטורין שלא כדין
שעות נוספות

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

- סחיטה באיומים בעלת אופי מיני

- מעשים מגונים

- הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

- התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

- אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני

- פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

- ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית

- התנכלות 

האם הטרדה מינית בעבודה הינה נפוצה? 

 

הטרדה מינית הינה תופעה חברתית, לאור הפרסומים האחרונים לא יהיה זה רחוק מהמציאות לטעון כי מדובר במכת מדינה ממש,  ושכיחותה במסגרת מקומות עבודה היא גבוהה, זאת חרף העובדה כי החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, נכנסו לתוקפן כבר לפני כ-20 שנה. 

למעשה, בסקר שנערך על ידי הוועדה הלאומית למניעת הטרדות מיניות נמצא כי 50% מהנשים הוטרדו מינית בשלב כלשהו בחייהן, מתוכן כ-60% דיווחו כי ההטרדה בוצעה במקום עבודתן. 

על מי חלה החובה למנוע הטרדה מינית בעבודה?

 

החוק מטיל על המעסיק חובה לנקוט באמצעים כדי למנוע הטרדות מיניות בעבודה על ידי עובד אחר, על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו הישיר (למשל עובד של קבלן שירותים שמוצב אצל מעסיק בפועל). 

​מטרת החוק היא למעשה להבטיח לעובדות ולעובדים במקום העבודה סביבת עבודה ראויה ונעימה. אגב, אפשר לומר שזה גם אינטרס של המעסיק להבטיח לעובדים ולעובדות שלו סביבת עבודה נעימה, על מנת שלא לפגוע בתפוקה. 

מהן החובות שעל המעסיק לפעול בכדי למנוע הטרדה מינית במקום עבודה?

 

החוק קובע כי על מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים לקבוע תקנון ולפרסמו בין עובדיו, במסגרתו יובאו עיקרי הוראות החוק וכן יפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהם. 
המעסיק נדרש לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה  מינית או התנכלות וכן בירור התלונה. כמו כן, המעסיק נדרש לטפל ביעילות במקרה של הטרדה על רקע מיני או התנכלות ולעשות ככל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים. 
לתשומת לב המעסיקים – מעסיק שלא מילא חובותיו בהתאם לכך, מסתכן וחשוף לתביעה אזרחית ויראו בו כאחראי לפגיעה כאמור אם בוצעה על ידי עובדו או ממונה מטעמו שאינו עובדו, במסגרת יחסי עבודה. 

מה תפקידה של האחראית למניעת הטרדות מיניות במקום עבודה?

 

המחוקק נתן עדיפות למנות אישה כאחראית ליישום החוק למניעת הטרדות מיניות. 
תפקידיה של האחראית מטעם המעסיק הן: 
א.    קבלת התלונות
ב.    בירורן ומתן המלצות למעסיק בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית
ג.    ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים אחת לתקופה. 

 

בירור התלונה
ככל והתקבלה תלונה, בכתב או בעל פה לידי האחראית מטעם המעסיק, על האחראית ליידע את המתלונן או המתלוננת באשר לדרכי הטיפול בהתאם לחוק. 
כמו כן, על האחראית לפעול לבירור התלונה, לשמוע את המתלוננת ואת הנילון, וככל וישנם גם לשמוע עדים. ולבדוק כל מידע שנמצא בידה בעניין התלונה.
בירור התלונה יעשה בלא דיחוי, ותוך הגנה מירבית על פרטיות המתלוננת והנילון. 
עם זאת, האחראית איננה שופטת, ובתום בירור התלונה, תגיש האחראית למעסיק, בהקדם האפשרי, סיכום בכתב של בירור התלונה, והמלצות מנומקות לגבי המשפט טיפול (למשל: הרחקת הנילון מהמתלוננת על ידי העברתם לחדרים נפרדים, ואפילו המלצה לגבי המשך העסקה). 
 

השאירו פרטים - ונחזור אליכם בהקדם, ללא כל התחייבות.

מרגישים שמגיע לכם יותר? נתקלתם בשאלה? אנחנו כאן כדי לייעץ לכם, בכל עת